ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان، جاری است، عطر پاک نفست؛ سبز و رها از آسمان جاری است، نورِ یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری است؛ بخشی از اجرای ترانه امام زمانی استاد علیرضا افتخاری با ارکستر