صدای تو زمزمه زندگی سرود عاشقانه ی بهاره، یاد شقایق های سرخت بخیر راهی که تا ابد ادامه داره، شانه به شانه ی گل های عاشق، ریشه زدیم توی خاک خرم تو؛ موزیک ویدویی با موضوع ایران بنام ایران عاشق با صدای مهدی نجم الدین