کلیپ مهدوی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با صدای محمدحسین پویانفر.