هفته گذشته خبری درباره گم شدن 200 هزار دوز واکسن کرونا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد. محسن دهنوی نماینده مجلس گفته بود مطمئن است 10درصد از واکسن‌های وارداتی سر از بازار آزاد در آورده است اما چنین ادعایی چقدر میتواند صحت داشته باشد؟