با خلاقیت کودکانه نقاشی های زیبا بکشید دراین کلیپ نقاشی گرگ و حلزون را با دست می بینیم.