نرم افزارهای Google Translate و Google Lens قابلیت های خوبی برای تولید محتوا و امکانات کاربردی دارند که در این کلیپ می آموزیم.