با نزدیک شدن به انتخابات 1400 بازار شایعات داغ شده و نظریه‌های مختلف درباره مسائل روز مطرح می‌شود. کاهش آمار و ارقام کرونا یکی از مسائلی است که این روزها آن را به انتخابات پیش رو مرتبط می‌دانند.