برای تهیه این شربت فوق العاده به عسل، دمنوش گل گاو زبان، دمنوش پنیرک، آب لیمو نیاز دارید.