کلیپ استوری مناسب وضعیت واتساپ و اینستاگرام در مورد شرکت همه در انتخابات ریاست جمهوری.