خون دانش آموزان بی‌گناه افغان و مردم مظلوم فلسطین، در رگ‌های جوانان غیور محور مقاومت جریان خواهد یافت و جریان انتقام سخت (اخراج آمریکا از منطقه) را سرعت خواهد بخشید.