مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جهت تولید با کمترین موانع و باهدف گذاری صادرات دوباره‌ی کالاهای وارداتی شکل گرفت اما آیا این مناطق دستاور اقتصادی برای کشور داشته اند؟