امشب بگو که ای خدا، شرمندتم شرمندتم، وا کن به روی من در رو، من هرچی باشم بندتم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اغفرلنا اغفرلنا.