داستان عجیب و تکان دهنده علی آزاد بازیگر پیش از انقلاب و نقش آفرینی در سریال امام علی (ع) و اتفاق متأثر کننده ای که برای او می افتد.