در طول روز زمان مناسبی را برای حضور در شبکه‌های اجتماعی در نظر بگیرید و با فعال‌ سازی هشدارهای گوشی، این زمان را مدیریت کنید. برای فعالیت‌ های ورزشی داخل و خارج خانه برنامه‌ ریزی کنید، پیاده‌ روی فردی یا همراه با اعضای خانواده را فراموش نکنید.