تو چنانی که منم شیفته و در به درت، نظری کن که بیایم نظری در نظرت؛ کلیپ شب قدری با فرازی از ابوحمزه بارالها عطای عظیم ات کجاست؟ و نوحه کوتاه با نوای سید رضا نریمانی مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام