با این ترفند دیگر کابل های شارژر شما خراب نمی شوند.