آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب که در شان اهل بیت علیهم السلام نازل شده است؛ کلیپ ماندگار تلاوت آیه تطهر توسط استاد مرحوم مصطفی غلوش