کاشکی میشد مثل عقربه ها برگردم، به کربلاهایی که قبلا سفر کردم، کاشکی می شد ساعت همون لحظه وا می ایستاد، توی اولین بار که چشمام به گنبد اوفتاد؛ با نوای سید مهدی حسینی کلیپ زیبایی با یاد حاج قاسم سلیمانی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ