یک پهنای وسیعی از مناظر با جزئیات رو ایندفعه نه در چشم انسان بلکه در یک تصویر داریم.⁣ چگونه با تکنیک Panorama Stitching در نرم افزار فتوشاپ چند عکس رو در کنار هم به یک تصویر کلی تبدیل کنیم.⁣