سر نیزه تا که رحل قرآن شد، وقت تضعیف «مرد میدان» شد، داغ رای مذاکرات سیاه، چه صلاحی که رفته در بیراه، مکر بنعاث و سادگی خواص، که علی را نمود خلع سپاه؛ نوحه خوانی حاج محمود کریمی در حریم رضوی در شب شهادت حضرت علی علیه السلام در واکنش به صحبت های ظریف