حیدر بنگر چه بارگاهی دارد، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، مرغ دل من چه خوش هوایی دارد، یا مولا دلم تنگ اومده؛ نوای حاج محمود کریمی برای شهادت حضرت علی علیه السلام