خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه، هیچکی نا امید نباشه به حسین می بخشه، وعده دادن به وفاشه به حسین می بخشه، خدا هرچی روسیاه رو به حسین می بخشه، منه افتاده به چاه رو به حسین می بخشه، بنده های بی پناه رو به حسین می بخشه؛ کلیپ بسیار دلنشین مناسب شب قدر استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با صدای حاج حسین خلجی