خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه، کسی نا امید نباشه؛ کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ برای استغفار شب قدر با صدای ایمان کیوانی.