مقام معظم رهبری: البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفهایی شنیده شد، که برای انسان مایه تعجب و مایه تاسف است شنیدیم که رسانه ی دشمن و مخالف جمهوری اسلامی این مطالب را پخش کردند ...