کلیپ مفهومی و زیبا از زحمات و ایثار معلم ها در ایام آموزش آنلاین ویروس کرونا به کارگردانی محمد حسین امانی