ویدئویی خنده دار از حال و روز معده در ایام روزه داری بعضی که با رفتار غلط سلامتی شان را به خطر می اندازند.