با کمی خلاقیت میشه مدل های بامزه با غذای های ساده ایجاد کرد مثل این کلیپ درست کردن زده تخم مرغ