بعضی وقتها می بینید که در عکسهاتون که با موبایل گرفته شده عناصر اضافی یا خرابی هست با این تکنیک و ترفند می تونید آنها را اصلاح و ادیت کنید.