روایت دردناک خبرنگار افغانستانی از عشق به دختر ایرانی، اگر تا شش ماه آینده تابعیت نگیرم پدر نامزدم اجازه ازدواج نمی‌ دهد.