قصه شعر که به کمک کار بودم پسری می پردازد که اخلاقش به برادرش مرتضی که به جبهه رفته می ماند؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت مرتضی و داداشی.