لطفا پدرها و مادرهای عزیز توجه کنند که با بالاتر رفتن سن بیماری پیر چشمی بین اونها شایع میشه پس به این کلیپ توجه بفرمایند.