دکتر انوشه در برنامه دورهمی مهران مدیری فرمایشاتی از حضرت علی علیه السلام را بازگو می کند که درس زندگی او شدند.