آروم آروم میری بابا حیدر، از دنیا دلگیری بابا حیدر، میری تا راحت شی از این مردم، از زمونه سیری بابا حیدر، حیدر حیدر حیدر حیدر؛ نوحه سوزناک سید مجید بنی فاطمه در شهادت مولا علی بن ابی طالب علیه السلام.