سکانسی از بازی ننه علی در سریال «سرزده» با حضور مرحوم علی انصاریان.