امشب این دل یاد مولا می کند، لیله القدر است و احیا می کند، بشنو ای گوش دلها بی صدا، نغمه فزت و رب الکعبه را؛ کلیپ خاص شهادت حضرت علی امیر المومنین علیه السلام و شب قدر