گرچه من سر به سر گنه کردم، نامه ی خویش را سیه کردم، تو در این نامه سیاه ببین، کرم خویش بین گناه مبین، خدا خدا؛ تصنیف فوق العاده زیبا برای اینستاگرام و وضعیت واتساپ شب قدر