حیدر حیدر اول و آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر؛ مداحی سوزناک حیدر با نوای محمود کریمی به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام