شب عفو است و محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم؛ کلیپی استودیویی و زیبا برای التماس دعای خیر از دوستان برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ در شب قدر