دوباره این شبها دلم برای حرم گرفته، می بینی بازم چجوری روز و شبم رو ازم گرفته، خوابتو دیدم دوباره انگار که به آرزوم رسیدم، باشه قبوله اصلا برای دیدنت جونمو می دم؛ مداحی سوزناک سید مجید بنى فاطمه در شب شهادت حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام.