ویدئوی زیبا از بیان یک حدیث قدسی توسط استاد اخلاق حاج آقا فاطمی نیا که چطور رفتار نماییم در مورد غفران و رحمت و بخشش پروردگار قرار گیریم.