دوباره با شهدا افتتاح می‌خوانم بانوای: حاج میثم مطیعی شب دوم ماه مبارک رمضان ۲۵ فروردین ماه ١۴٠٠ در هیأت آیین حسینی