علی از پا افتاد، خبر زخم سرش ورد زبانها افتاد، آسمان لرزید ناگهان ولوله در عرض معلی افتاد؛ مداحی شهادت امام علی علیه السلام با نوای حسین طاهری