ویدئوی بابا آب داد تقدیم به معلمانی که مهم‌ ترین درس این روزهای‌شان فداکاریست، روز معلم مبارک.