ویدئویی درباره آشنایی با هفت معلم گمنام اما پر فروغ ایرانی که وظیفه معلمی را با جان انجام داده اند. به مناسبت روز معلم