مولای یا مولای ای حیدر کرار؛ مولای یا مولای ای مرد بی تکرار؛ مولای یا مولای ما گرد تو حیران؛ تو نقطه پرگار مولای یا مولای ... نماهنگ مولای یا مولای با صدای فرشاد اعلایی ویژه شهادت امیرالمومنین علیه السلام.