داستان شیفته شدن یک راهب مسیحی در مسیر جنگ صفین که مسلمان شد و امیرالمومنین علیه السلام بر پیکرش نماز خواند با روایت حجت الاسلام حامد کاشانی