خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه، هیچکی نا امید نباشه به حسین می بخشه - دانلود کلیپ برای شب قدر.