در شب قدر به الطاف و عطا محتاجم... مناجات زیبای مهدی رسولی برای شب قدر ویژه استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.