کلیپ خاطره انگیز تبریک روز معلم روی تخته سیاه با همه درست و غلط های املایی؛ معلم عزیزم روزتان مبارک