نزدیک دوسال است که توییتر فارسی شاهد افشاگری‌هایی از جنس metoo است؛ نوسینده، مترجم، نقاش معروف و اخیراً هم محسن نامجو ساکن آمریکا از جمله کسانی بودند که متهم به آزار جنسی شدند.در این ویدیو به وجه مشترک آزاددیده‌ها و مشکل کمپین metoo پرداخته ایم.